Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын дээд бүтэц, дохиолол холбоо төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны систем эрчим хүч, гүүрийн барилгын ажлын зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ