Ган ресусрс ХХК - ТТАМ-н хайгуул судалгаа, нөөц тогтоох