Дорнод ган хийц ХХК-Бетон дэр худалдах, худалдан авах