Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ-Эрчим хүч