Төмөр замын дохиолол, холбооны системийг бүрэн суурилууллаа
2023-04-27
mtz

“Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн 416,1 км төмөр замын дохиолол, холбооны систем суурилуулах ажлыг “Солонгосын үндэсний төмөр зам” компани гүйцэтгэж дууслаа. Тус компани нь 2020 оны 08 дугаар сард “Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн төмөр замын дохиолол, холбооны системийг суурилуулах ажлын төслийг хэрэгжүүлэх сонгон шалгаруулалтад оролцон шалгарснаар “Монголын төмөр зам” ТӨХК-тай хамтран ажиллаж ирсэн. Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлын SIL4 түвшний шаардлагыг хангасан, БНСУ-ын дохиолол холбооны системийг Монгол Улсад анх удаа ийнхүү амжилттай нэвтрүүлж, “Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн төмөр замын дохиолол холбооны системийг бүрэн суурилууллаа.