АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРЭГ, АШИГ СОНИРХЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
2024-06-13
mtz

Сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн комиссар С.Амартүвшин удирдан зохион байгуулав.