Компанийн дүрэм, журам

1 "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн дүрэм 2023-01-09 11:27:00
2 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам /Шинэчлэгдсэн/ 2022-01-12 12:12:00
3 Хөдөлмөрийн дотоод журам /шинэчлэгдсэн/ 2021-12-30 13:19:00
4 Хяналт шалгалтын дүрэм 2021-06-04 09:07:00
5 Дотоод аудитын дүрэм 2021-06-03 10:51:00
6 "МТЗ" ТӨХК-ийн кемпүүдийн орчинд мөрдөх дотоод журам 2020-10-06 10:05:00
7 Ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах, дүгнэх, урамшуулал олгох журам 2018-02-07 16:41:00
8 "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг 2017-09-15 15:58:00
9 Ёс зүйн дүрэм /Шинэчлэгдсэн/ 2017-04-28 11:38:00
10 "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлого 2016-11-15 21:19:00
11 Цахим хуудас хөтлөх журам 2015-11-03 17:18:00
12 Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2015-05-17 16:24:00
13 Ажилтан шалгаруулах журам 0000-00-00 00:00:00
14 Ёс зүйн дүрэм 0000-00-00 00:00:00
15 "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн Төмөртэй өртөө болон түр сууцад мөрдөх дотоод журам 0000-00-00 00:00:00