• Шинэжинст -Нарийнсухайт, Нарийнсухайт -Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын төсөл “Монголын Төмөр Зам”ТӨХК болон “Гоби Коул энд Энержи Лимитед”хооронд харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан.

 • Төмөр замуудын хамтын ажиллагааны байгууллага /ОСЖД/-ын Сайд нарын 43 дугаар чуулган Монгол Улсад зохион байгуулагдав. 

 • Зам, Тээврийн яамнаас "Монголын Төмөр Зам" ТӨХК-д "Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл"-ийг 3 жилийн хугацаатай олгов. 

 • "Башинь Төмөр Зам" компанитай "Шинэ Төмөр Зам" төслийн хүрээнд хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурав. 

 • "Төмөр замын инженерүүдийн нэгдсэн холбоо" байгуулагдав. 

 • 7 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрөөв. 

 • "Монголын Төмөр Зам" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Д.Ганбат томилогдов. 

 • "Төрийн өмчийн хороо"-ны спортын 3 төрөлт тэмцээнд амжилттай оролцов. 

 • "Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай" УИХ-ын 64 дүгээр тогтоол батлагдсан. 

 • Төмөр замчдын баярыг тэмдэглэн өнгөрөөв. 

 • “Өрх ХХК”-тай Барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулав.

 • “Монцахэр” ХХК-тай Эрчим хүч хангамжийн техникийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулав.

 • Монголын Залуучуудын холбоо Төмөр замын МСҮТ-тэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав.

 • “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар П.Батсайханыг томилов.

 •  БНСУ-ын “Чонүн рейл рөүд Монголиа” ХХК-тай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

 • Улсын төсөвт 729.9 сая төгрөг төвлөрүүллээ.

 • Ухаахудаг – Гашуунсухайт чиглэлд баригдах 267 км орчим төмөр замын суурь бүтцийг барих ажлын хүрээнд “Энержи Ресурс Рейл” ХХК-ийн “Samsung C&T” компанитай байгуулсан гэрээний эрх, үүргийг зохих журмын дагуу шилжүүлэн авч барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчийг үргэлжлүүлэн ажилуулах тухай Зам, тээврийн сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын хамтарсан тушаал гарсан. Тус тушаалын дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:

  • “Энержи Ресурс Рейл” ХХК болон “Samsung C&T” компанитай МТЗ-ТӨ-1322/02, ER-13-006 тоот “Эрх, үүрэг шилжүүлэх гэрээ”-г 2013 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан.
  • Мөн өдөр “Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын суурь бүтэц барих Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчийн гэрээ”-г “Samsung C&T” компанитай байгуулсан. 

 • Засгийн газрын 93 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлд шинээр барихаар төлөвлөсөн төмөр замын суурь бүтцийг эзэмших төрийн өмч давамгайлсан хувьцаат компанийг байгуулах, Таван толгой – Ухаахудаг чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийг барих тусгай зөвшөөрлийг уг тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан хувьцаат компанид олгохыг ЗТБХБ-ын сайд, Төрийн өмчийн хороонд үүрэг болгосон.

 • Төслийн техник, санхүү, хуулийн зөвлөхийн сонгон шалгаруулах тендерийг нээн зохион байгуулсан ба дараах үр дүнд хүрээд байна. Үүнд:

  • Хууль – Хамгийн сайн үнэлэгдсэн АНУ-ын “Sidley Austin” LLP болон дотоодын “MDS Associates” ХХК хамтарсан түншлэлтэй МТЗ-ЗҮ-2013-01 тоот гэрээг 2013 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр байгуулсан ба төлөвлөгөөний дагуу холбогдох ажлуудыг эхлүүлээд байна.
  • Техник – Хамгийн сайн үнэлэгдсэн Япон улсын “Nippon Koei” ХХК-тай гэрээний төслийг эцэслэн хэлэлцэж гэрээг байгуулахад бэлэн болоод байна.
  • Санхүү – Хамгийн сайн үнэлэгдсэн Франц улсын “BNP Paribas” болон АНУ-ын “Guggenheim International” ХХК хамтарсан түншлэлтэй гэрээний төслийн хэлэцээрийг хийж байна.

 • Засгийн газрын хуралдааны 13 дугаар тэмдэглэлд заасан үүргийн дагуу “Энержи Ресурс” ХХК-тай байгуулсан концессийн гэрээг цуцлах ажлын хүрээнд дараах үр дүнд хүрээнд байна. Үүнд:

  • Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлд баригдах төмөр замын төслийн хөрөнгө оруулалт, гүйцэтгэлийг хянаж, дүгнэн баталгаажуулалт хийх үүрэг бүхий ажлын хэсэг Эдийн засгийн хөгжлийн, Сангийн, Зам, тээврийн сайд нарын 2013 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан.
  • Тус ажлын хэсэг нь “Энержи ресурс” ХХК-ийн 2008-2012 онуудад төмөр замын төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалт болох 93,677,314,158 төгрөгийг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзсэн дүгнэлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр гаргасан.
  • Зам, тээврийн яам, Төрийн өмчийн хороо, МТЗ ТӨХК, “Энержи Ресурс” ХХК, “Энержи Ресурс Рэйл” ХХК-ийн хооронд гэрээ байгуулан 2013 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Концессын гэрээг цуцалсан.

 • Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлж зохих журмын дагуу компанийн гэрчилгээг авсан.

 • Засгийн газрын 82 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс “Шинэ төмөр зам” төслийг санхүүжүүлэх 400 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн эхний ээлжинд шаардагдаж байгаа 200 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан 2013 онд гаргахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайдад даалгаж, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсөн.

 • Засгийн газрын 82 дугаар тогтоолын дагуу Шинэ төмөр зам төслийг санхүүжүүлэх 400 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн эхний ээлжинд шаардагдаж байгаа 200 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн санхүүжилтийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан авах “Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр төсөл санхүүжүүлэх, эргэн төлөлтийг зохицуулах тухай” гэрээг байгуулахаар ажиллаж байна.

 • Төрийн өмчийн хорооны 55 дугаар тоот тогтоолоор “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн охин компани хэлбэрээр төслийн тусгай зориулалтын “Шинэ төмөр зам” компанийг байгуулж компанийн дүрнийг баталсан.

 • Засгийн газрын 6 дугаар тэмдэглэлийн дагуу төслийн тусгай зориулалтын компанийг байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

 • Засгийн газрын 28 дугаар тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-д заасан I, II үе шатанд барих төмөр замын суурь бүтцийн “барих-ашиглах-шилжүүлэх” концессийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д олгосон. Мөн тус тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан ажлыг санхүүжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг Засгийн газрын 2011 оны 266 дугаар тотоолын дагуу олгохыг Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсөн.

 • Улсын төсөвт 1,179,132.00 мянган төгрөг төвлөрүүлэв

 • Ерөнхий сайдын 65 дугаар захирамжаар төмөр замын суурь бүтцийг барихад хөрөнгө оруулах сонирхолтой гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсэг нь өнөөдрийн байдлаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:

  • Шинээр баригдах төмөр замын төслийн тусгай зориулалтын компанийн 49 хувьд хөрөнгө оруулах дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын урилгыг 2013 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр “Financial Times” болон дотоодын өдөр тутмын хэвлэлээр олон нийтэд нээлттэй зарласан ба тус урилгын дагуу нийт давхардсан тоогоор 12 орны 20 байгууллагаас хөрөнгө оруулах саналаа ирүүлсэн.
  • Ажлын хэсэг нь боломжит хөрөнгө оруулагчдыг тодорхойлж, хураангуй жагсаалт гаргах зорилгоор хөрөнгө оруулах санал ирүүлсэн байгууллагуудтай уулзалтуудыг эхлүүлсэн ба нийт дотоодын 6, гадаадын 7 байгууллагатай уулзалтыг зохион байгуулж Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан.
  • 2013 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар хураангуй жагсалтад багтсан дотоодын 2, гадаадын 4 компанитай уулзалтуудыг зохион байгуулаад байна.
  • 2011 он - Улсын төсөвт 2,173,968.50 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн Монгол Улсын Засгийн газраас “Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийг “Шилдэг 100 татвар төлөгч байгууллага”-аар өргөмжлөв.

 • 121 дүгээр тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ын 3.2.2, 3.2.4-т заасан төмөр замын суурь бүтцийг улсын эдийн засаг, нийгэмд онцгой ач холбогдолтой гэж үзэн тус төмөр замын суурь бүтцийг барих тусгай зөвшөөрлийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д олгосон.

 • “China CNR Corporation Limited” корпорацитай байгуулсан гэрээний дагуу сэлгээний 1 зүтгүүр орж ирэв.

 • “China CNR Corporation Limited” корпорацитай байгуулсан гэрээний дагуу гол замын 5 зүтгүүр орж ирэв.

 • “China CNR Corporation Limited” корпорацитай байгуулсан гэрээний дагуу 10 битүү вагон орж ирэв.

 • “Шинэ төмөр зам төсөл”-д шаардагдах санхүүжилтийг босгох чиг үүрэг бүхий санхүүгийн зөвлөх банкийг сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендер зарлав.

 • Монгол Улсын Засгийн газраас “Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийг “Шилдэг 100 татвар төлөгч байгууллага”-аар өргөмжлөв.

 • Улсын төсөвт 2,173,968.50 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэв.

 • “China CNR Corporation Limited” корпорацитай байгуулсан гэрээний дагуу 2 чингэлэг өргөгч, 185 хагас ачааны вагон орж ирэв.

 • Шинээр барих төмөр замын суурь бүтцийн концессыг уралдаант шалгаруулалтаар олгох нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилна гэж үзсэн тул уг концессыг төрийн өмчит, эсхүл төрийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдэд шууд гэрээний үндсэн дээр олгох тухай Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 35/32 дугаар зөвлөмж гарсан.

 • Засгийн Газрын 266 дугаар тогтолоор төслийг хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд шаардлагатай 55 сая ам.долларын санхүүжилтийг 2011 онд багтаан зохих журмын дагуу зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг Хөгжлийн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсөн.

 • Засгийн Газрын Хуралдааны 40 дүгээр тэмдэглэлд “Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого”-ын хүрээнд баригдах I,II дугаар үе шатны төмөр замын төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг дэмжиж төслийг цогц байдлаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг ЗТБХБ-ын сайдад үүрэг болгосон.

              Шинэ төмөр зам төсөлд дараах замналууд багтсан. Үүнд:

  • Таван толгой – Сайншанд (468 км)
  • Сайншанд – Хөөт (450 км)
  • Хөөт – Чойбалсан (155 км)
  • Хөөт – Нөмрөг (380 км)
  • Таван толгой – Гашуун сухайт (267 км)
  • Нарийн сухайт – Шивээ хүрэн (46 км)

 • “Шинэ төмөр замын төсөл”-ийн төмөр замын техникийн зураг төсөл боловсруулах компанийг сонгон шалгаруулах хязгаарлагдмал тендерийг зарлаж “СМЕК Монголиа” компани шалгарав.

 • Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Хар Тойром хэмээх газар хөрс хуулалт, газар шорооны ажлыг эхлүүлэх шав тавих ёслол болов.

 • 8 дугаар сарын 18-ний өдөр хүртэл хугацаанд “МакКинсей энд компани”, “Либерти партнерс” ХХК, “Пиллсбүри винтроп шаув питтман” ба “БиЭнПи Парибас” нараас бүрдсэн зөвлөх баг нь тухайн төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг (“ТЭЗҮ”) боловсруулсан.

 • “Шинэ төмөр зам төсөл”-ийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийг боловсруулахаар “МакКинсей энд Компани”-аар ахлуулсан Либерти партнерс, Пиллсбүри винтроп шаув питтман болон БНП Парибас нараас бүрдсэн зөвлөх багтай “Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ” байгуулав.

 • ОХУ-д үйлдвэрлэсэн 3000 морины хүчин чадалтай 2ТЭ-116 серийн 2 илчит тэргийг УБТЗ ХНН-т түрээсээр ашиглуулж эхлэв.

 • ЗТБХБ-ын сайдын 2 дугаар тушаалаар Их хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2010 оны 283 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэхийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захиралд тушаасан. Үүнд:

  “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ын эхний үе шатанд барьж эхлэхээр заасан төмөр замын суурь бүтцийг нарийвчилсан трассын ерөнхий төлөвлөлтийн зургийг холбогдох зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэн батлуулах;

  Батлагдсан трассын зураг, техникийн даалгаварын дагуу инженер-геологи, инженер-геодези, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний ажлыг эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлэх.

 • Улсын төсөвт 975,454.90 мянган төгрөг төвлөрүүлэв.

 • Эхний үе шат болох Даланзадгад-Чойбалсан хүртэлх 1100 орчим км төмөр замын суурь бүтцийг барих тусгай зөвшөөрлийг “Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-д Засгийн Газрын 283 тоот тогтоолоор олгов.

 • Засгийн Газар шинээр баригдах төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрлийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д олгосон.

 • Монгол Улсын Их Хурлаас “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ыг 32 тоот тогтоол гарган батлав.

 • “China CNR Corporation Limited” корпорацитай гол замын 5, сэлгээний 1 зүтгүүр, ачааны 245 вагон, 2 чингэлэг өргөгч худалдан авах гэрээ байгуулав.

 • Улсын төсөвт 12,934.5 мянган төгрөг төвлөрүүлэв.

 • АНУ-д үйлдвэрлэсэн 4400 морины хүчин чадалтай “Evolution” серийн 1 илчит тэргийг УБТЗ ХНН-т түрээслээр ашиглуулж эхлэв.

 • Монгол Улсын Их Хурлын 41 дүгээр тогтоолын хүрээнд “Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркыг нэмэгдүүлэх”-ээр ёсчлов.

 • Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суман дахь “Ачаа шилжүүлэн ачих байгууламж”-ийг Төрийн Өмчийн Хорооноос 225 дугаар тогтоол гаргаж “Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-д эзэмшүүлэв.

 • Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 82 дугаар тогтоолыг үндэслэн Төрийн Өмчийн Хорооны 189 дүгээр тогтоолоор “Монголын Төмөр Зам” Төрийн Өмчит Хувьцаат Компани байгуулагдав.

 • Монгол Улсын төмөр замын салбарт улсын төсвийн болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр үүссэн өмчийг эзэмших, ашиглах, бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг бий болгох, төмөр замын салбарт үндэсний компанийг бий болгох зорилгоор Монгол Улсын Засгийн Газрын 82 дугаар тогтоол гарав.

 • Монгол улсын төмөр замын тээврийн тухай хууль батлагдсан.

 • Монгол улсын төмөр замын тээврийн тухай хууль батлагдсан.