Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2014-05-09 00:00:00

Тайлбар

 “Монголын төмөр зам” ТӨХК болон түүний хамт олон, удирдлагын талаар ор үндэслэлгүй, үнэнд үл нийцэх гүтгэлэгийн шинжтэй  ташаа мэдээ, нийтлэлүүд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр гарч байгаа тул  бодит байдлыг олон нийтэд танилцуулахын тулд дараахи тайлбар мэдээллийг гаргаж байна. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын 2008 онд хийсэн тооцоо судалгаанд үндэслэн


Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2014-05-05 00:00:00

“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН ЗҮТГҮҮРҮҮД ЯАГААД ТЭЭВЭР ХИЙХГҮЙ БАЙГАА ВЭ

“Монголын төмөр зам” Төрийн өмчит хувь­цаат компани 60 сая ам.доллараар гол замын таван зүтгүүр, сэлгээний нэг зүтгүүр авсан ч хэрэгцээгүй эд болсон. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийнхэн ТӨХК-ийн зүтгүүрүүдийг тоож авч хэлэлцээгүй тухай мэдээлэл сүүлийн үед гарах боллоо. Үнэхээр ийм үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт хийсэн эсэхийг тодруулав. Ингээд энэ мэдээллийг нягтлан үзвэл андуу ташаа болохыг эх сурвалжууд хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, мэдээлэлд дурдсан гол замын тав, сэлгээний нэг зүтгүүрийгхудалдаж авсан үнэ нь 60 сая ам.доллар биш ажээ. 


Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2014-05-01 00:00:00

П.Батсайхан: Санхүүжилтээс болоод ажил зогсвол хөрөнгө, цаг хугацаа алдана

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал П.Батсайханаас тус компанийн “Шинэ төмөр зам” төслийн ажлын явцыг тодрууллаа.

“Шинэ төмөр зам” төслийн ажлын явцыг танилцуулахгүй юу?

 “МТЗ” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын албанд томилогдоод сар гаруй болж байна. Манай компани “Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого”-ын хүрээнд “Шинэ төмөр зам” төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж  байна.


Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2014-05-01 00:00:00

МЭДЭГДЭЛ

Засгийн газраас нэн яаралтай хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан Эдийн зас­гийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг УИХ дахь Эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцэх үеэр Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр  "Төмөр зам барихад зориулж “Чингис” бондоос 450 сая ам.доллар гаргасан. Газар шорооны ажил нь хийгдэж байгаа гэдэг. Өнөөдөр эдийн засаг хүнд байгаа нь экспортод гаргах уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэх төмөр замаа барьж чадаагүйтэй холбоотой", УИХ-ын гишүүн Ц.Нямдорж “Төмөр зам төслийн 50 гаруй тэрбум төгрөгөөр ажил хийгээгүй, шороонд булаад хаячихсан” хэмээн Монгол Улсын УИХ, ЗГ-ын гишүүний хувьд тун хариуцлагагүй мэдэгдэл хийлээ.


Image
  • Нийтлэгч: Админ
  • 2014-05-01 00:00:00

Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?

Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай олон янзын тодорхойлолт бий. Тухайлбал, Трансперенси интернейшнл байгууллагын тодорхойлсноор “ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг нь төрийн албан хаагч төрийн ашиг сонирхолд болон улсын ашиг сонирхолд үйлчлэхээсээ илүү төрийн нэрийн өмнөөс өөрт олгогдсон эрх мэдлээ ашиглаж өөрийн үзэмжээр хувийн  ашиг сонирхолдоо үйлчлэх нөхцөл байдлыг ойлгоно” гэжээ. 

Олон Улсын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллага “төрийн албан хаагчаас үүргээ гүйцэтгэхэд албаны болон хувийн сонирхол зөрчилдөх буюу төрийн албан хаагчийн хувийн сонирхол нь албаны үүргээ гүйцэтгэхэд нь харшаар нөлөөлөхийг хэлнэ” гэжээ. 

"Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль"-д “ашиг сонирхлын зөрчил” гэж нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ тэгш, шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдал хэмээн тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл,төрийн албан хаагчийн хувьд нэг талаас олон нийтийн эрх ашигт үйлчлэх үүрэг, нөгөө талаас хувийн сонирхол хоорондоо зөрчилдөхийг ашиг сонирхлын зөрчил хэмээн ойлгож болно. Нийтийн албан тушаалтны хувийн сонирхол албан үүргийг нь давамгайлах буюу нийтийн ашиг сонирхлоос дээгүүр тавигдах тохиолдолд төр, байгууллагын ашиг сонирхол орхигдох буюу зөрчигдөх нөхцөл байдал үүсдэг байна.

Ашиг сонирхлын зөрчлийн тодорхойлолтод дараах үндсэн гурван агуулга багтана. Ашиг сонирхлыг зохицуулах нэн тэргүүний зорилго бол нийтийн албаны бодлого тодорхойлох, шийдвэр гаргах үе шатан дахь шударга байдал, бүхэлдээ төрийн удирдлагын шударга байдлыг хамгаалах явдал юм. Ашиг сонирхлын зөрчлийг дараах 4 механизмаар зохицуулдаг байна. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд ч энэхүү механизмыг бүрдүүлсэн. Ашиг сонирхлын зөрчилд орж болзошгүй нөхцөл байдлыг хянах, олж илрүүлэх зорилгоор бүртгэх, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг авах, мөн ашиг сонирхлын зөрчилтэй байдалд орж болзошгүй нийтийн албан тушаалтан уг байдлаас зайлсхийх ёс зүйн үүргийг тодорхойлж, оноох зэрэг арга хэмжээ байдаг.

Үүнээс гадна ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх механизмын нэгэн томоохон зохицуулалтын арга бол ашиг сонирхлын зөрчилд орж болзошгүй нөхцөл байдлыг хориглох явдал юм. Ингэснээр сонирхлын зөрчил илрэн гардаг гол нөхцөлүүдийг тодорхойлон, тухайн нөхцөл байдалд хүргэхгүй байх зорилгоор нийтийн албан тушаалтны тодорхой зан үйл, үйлдлийг хязгаарлаж хориглодог. Энэхүү механизмыг уг  хуулийн 2 дугаар бүлгийн 7, 8, 9 дүгээр зүйл, 3 дугаар бүлгийн 10-22 дугаар зүйлд тус бүр тусгасан тодорхой заалтуудаар нарийвчлан зохицуулсан юм.

Нийтийн албан тушаалтан нэгэнт ашиг сонирхлын зөрчилд орсон тохиолдолд тэрээр ашиг сонирхлоо зарлах, хувийн сонирхолд нөлөөлөхүйц шийдвэр гаргахад оролцохоос татгалзах, албан үүргийг нь зөрчил үүсэхгүй чиг үүрэгт шилжүүлэх, албан хаагчийн ажил үүргийг дахин өөрчлөх тодорхойлох, зөрчил үүсгэх чиг үүргээс чөлөөлөх гэх мэт байдлаар шийдвэрлэнэ. Хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 23- 26 дугаар зүйл, 5 дугаар бүлгийн 27 дугаар зүйлд ашиг сонирхлын зөрчлийг шийдвэрлэх арга замуудыг тусгасан байна.

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,  хориглох, хувийн ашиг сонирхлоо мэдүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргах, ашиг сонирхлын зөрчлийг шийдвэрлэж зохицуулсан хэм хэмжээг нийтийн албан тушаалтан зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага тооцох механизм ажилласнаар ашиг сонирхлын зөрчлийн зохицуулалт хэрэгжих бодит нөхцөлөөр бүрэн хангагддаг байна.

Тиймээс хариуцлагын төрлүүдэд сануулах, цалинг тодорхой хэмжээгээр бууруулах, торгууль ногдуулах, хууль бус үйл ажиллагааг нь хүчингүй болгох, албан тушаалаас бууруулах, нийтийн албанаас халах зэргийг оруулж хуульчилсан байна. Хуулийн 5 дугаар бүлгийн 29 дүгээр зүйлд хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг нэг бүрчлэн тусгасан билээ.