Вагон үзэгчийн ажил

Вагон үзэгч Бернд Смуда Германы Бранденбург мужид ачааны вагонуудыг шалгадаг. Авто угсраа найдвартай байна уу? Тоормос ажиллаж байна уу? гэдгийг анхааралтай, нягт нямбай үзнэ.  Алхнаас “Пинг” гэсэн чимээ гарвал тааламжтай, харин “Понг” гэсэн чимээ эргэлзээтэй гэсэн үг.

  • 0000-00-00 00:00:00
  • Дэлгэрэнгүй

    Тендерийн урилга

    Огноо:  2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр

    Төслийн нэр, дугаар: “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн обьектын харуул,хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх нээлттэй тендершалгаруулалт, Дугаар: МТЗ-ХХ1902

  • 0000-00-00 00:00:00
  • Дэлгэрэнгүй