Компанийн танилцуулга

Image

АЛСЫН ХАРАА: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОГЧ ҮНДЭСНИЙ КОМПАНИ БОЛОХ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: ДЭЛХИЙД ТЭРГҮҮЛЭГЧ ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ БОЛОХ

Төмөр замын салбарт улсын төсвийн болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр үүссэн өмчийг эзэмших, ашиглах, бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг бий болгох, төмөр замын салбарт үндэсний компани бий болгох зорилгоор 2008 оны гуравдугаар сарын 5-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 82 дугаар тогтоол гарч, мөн сарын 20-ны өдрийн Төрийн өмчийн хорооны шийдвэрээр “Монголын төмөр зам” ТӨХК байгуулагдсан.

-         Төмөр замын суурь бүтэц барих, ашиглах, арчлах;

-         Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

-         Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, түрээслэх, засварлах;

-         Гадаад худалдаа, хуулиар хориглоогүй бизнес эрхлэх. гэсэн үндсэн чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 

Тус компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/ ба Гүйцэтгэх захирлын удирдлагатай Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Тээврийн хэлтэс, Ложистикийн хэлтэс, Үйлдвэрлэл, техникийн хэлтэс, Хөгжлийн хэлтэс, Эдийн засаг, санхүүгийн хэлтэс гэсэн 6 хэлтсээс бүрдэж ажиллаж байна. 

Нийтлэгдсэн огноо: 2016-11-15 08:20:00