• Нийтлэгч: Админ
  • 2014-09-01 00:00:00

Байгуулгын зардлаар суралцагчдын талаарх мэдээлэл

Шинэ төмөр замын ашиглалтын нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор 2013 онд 13 оюутныг БНХАУ-ын Бээжин хотын “Зам харилцааны их сургууль”-д төмөр замын мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт хамруулж, тэтгэлгийг олгож байна.