Судалгаа, шинжилгээний ажил хийлгэсэн тайлан

1 Шинэ чиглэлийн төмөр зам Техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдаж байна

Монгол Улс, БНСУ-ын Засгийн газрын хэмжээнд Монгол Улсын Сангийн яам, Зам, тээврийн  хөгжлийн яам, БНСУ-ын Газар, дэд бүтэц, тээврийн яам хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны  Санамж бичгийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Монгол улсын төмөр замын хөгжлийн стратеги болон Зүүн Азийн Төмөр замын нийгэмлэг (EARS)-ийн үүсгэн байгуулалттай уялдах нь” төсөл хэрэгжиж байна.

2022-10-06 15:28:00
2 Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлын тайлан -2021 он 2021-11-02 08:44:00
3 Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2019 он 2020-01-30 18:14:00