ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА

Эрхэм зорилго:

Монгол Улсын төмөр замын үндэсний сүлжээг хөгжүүлэх, төмөр замын салбарын хөгжлийг тодорхойлогч үндэсний компани байх.

Алсын хараа:

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, төмөр замын суурь бүтцийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалттайгаар цогцоор нь шийднэ.