1 Гүйцэтгэх захирлын Б/183 тоот тушаал Тусламж үзүүлэх тухай

Компанийн нийт гэр хороололд амьдардаг ажилчдад түлээ нүүрс бэлтгэх өвөлжилтийн бэлтгэлд зориулан нэг удаагийн мөнгөн буцалтгүй тусламж үзүүлэв. 

2018-10-29 14:35:00
2 Нийгмийн хариуцлага 2018-09-27 09:08:00